Търсене на Арарипе Манакин, с Герит Вин

BirdNote®
Търсене на Арарипе Манакин, с Герит Вин
Написано от Доминик Блек от аудио записи на Герит Вин

Това е BirdNote.

Около 7 сутринта е и аз се качвам в колата в Крато, Бразилия, за да отида, за да се опитам да взема някои записи на Арарипе Манакин…

Герит Вин е звукозаписвач в Лабораторията по орнитология на Корнел и птицата, която търси, е зашеметяваща — с размерите на едро врабче, бяла с мастилено-тъмни върхове на крилата и пера на опашката и наситена кървавочервена качулка. Арарипе Манакин е критично застрашен, отчасти защото живее главно в невероятно малък район на платото Арарипе в Североизточна Бразилия:

Така че буквално мога да видя целия обхват на вида от върха на хълм тук. Намира се по склоновете и обикновено се свързва с извори. Тук има много естествени извори и това поддържа растителността, която харесват, и храните, които харесват, и женските обичат да гнездят, буквално с гнездата си, надвиснали над тези малки поточета в тропическата растителност.

Освен че е толкова ограничен диапазон, има и много голямо търсене на тази вода, така че много от изворите са деградирали и много от тях имат по-голямата част от водата си, извлечена от тях. Така че опазването на тези последни извори, които поддържат тези птици, е от решаващо значение за тяхното оцеляване.

Което отчасти е причината записването на Araripe Manakin да е толкова голяма работа. Утре се отправяме към гората с Герит Вин от Корнелската лаборатория по орнитология, за да заснемем един от първите чисти записи на тази критично застрашена птица.

За BirdNote аз съм Мери Маккан.

###

Теренни записи от Gerrit Vyn. Редактиране и смесване от Джон Кеслер и Доминик Блек.
Темата на BirdNote е композирана и изпълнена от Нанси Румбел и Джон Кеслър.
Продуцент: Джон Кеслър
Изпълнителен продуцент: Доминик Блек
© 2016 Tune In to Nature.org февруари 2016/декември 2017/2021 Разказвач: Мери Маккан

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ# АРАМАН-01-02-01-2016 АРАМАН-01

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *