Най-голямата колония от соколи на Елеонора в света е изложена на риск от нови вятърни паркове

Експерти от 13 страни декларират загрижеността си от планираното инсталиране на вятърни паркове в една от най-големите колонии в света на Елеонориния сокол.

В съвместно писмо, оповестено публично, 27 топ експерти по изучаването и опазването на сокола на Елеонора от 13 страни декларират сериозната си загриженост относно планираното инсталиране на шест вятърни електроцентрали (вятърни паркове от 58 турбини и инсталирана мощност от 300 MW) на планината Кохилас в южната част на гръцкия остров Скирос.

27-те учени и природозащитници, представляващи международно признати академични институции и природозащитни организации, смятат, че изпълнението на проекта за ветрогенератор е вредно за опазването на местната колония от Елеонорини соколи, както и за несъвместимо със статута на зоната като НАТУРА 2000 обект (Специална защитена зона), определен като такъв поради значението му за Сокола на Елеонора.

Известно е, че Кочилас е домакин на една от най-големите колонии на соколите на Елеонора в света и следователно Гърция носи отговорност към останалия свят да запази и защити емблематичния сокол на Средиземно море. Експертите обаче подчертават факта, че предложеното планиране се намира в самото сърце на основното поле за хранене на видовете и в непосредствена близост до техните места за размножаване.

Соколът на Елеонора, авторски права на Glyn Sellors, от галериите за сърфиращи птици

Досега получателите на съвместното писмо включват гръцкото министерство на околната среда (напр. организацията, отговорна за издаването на разрешително за този проект), ГД „Околна среда“ на ЕС, както и CINEA, агенцията, която наблюдава изпълнението на програми, които подкрепят целите на Зелената сделка на ЕС, включително програмите LIFE. През последните 15 години общо 3 програми LIFE бяха изпълнени в Скирос, всички насочени към опазването на биоразнообразието на острова и емблематичните видове, като последната от трите (LIFE ElClima относно адаптирането на сокола на Елеонора към климата промяна) получава тазгодишната награда Натура 2000 в категорията „Опазване на сушата“.

Безспорният научен престиж на 27-те експерти, които са подписали писмото, в тандем със силно документираната бележка на HOS/BirdLife Гърция за несъвместимостта на планираната инсталация, представена на общественото обсъждане на проекта, не оставят избор на компетентните власти, но да отхвърли този план веднъж завинаги.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *