Какво е Mew в Catster? Събития за септември 2022 г

Септември 2022 г. Pawlidays

Кафява таби котка гледа нагоре.
Усмихни се! Септември е щастлив месец на котките! Фотография ©ADogsLifePhoto/Thinkstock

През целия месец:

Месец за информираност за болката при животните

Честит месец на котките

Месец на готовност при бедствия