Викат големи рогати сови | BirdNote

BirdNote®

Викат големи рогати сови

Написано от Крис Питърсън

Това е BirdNote!
[Calls of Great Horned Owl juvenile and parents Track 202:27]
Нека подслушваме семейство големи рогати сови. Ето, едно младо пиленце вика да бъде нахранено. И съдейки по упоритостта на младата птица, родителите изглежда реагират само с викане, а не с храна. [Wheezy calls of the juvenile Great Horned Owl interspersed with adult calls Track 202 1:34]
Бухалите на мъжката голяма рогата сова са по-ниски от тези на женската. [Deeper hoot of the male, followed by higher hoot of the female]. Сега слушайте за момента, в който женската долита, за да се присъедини към мъжкия:
[Conversation of male and female Great Horned Owls just as the female flies up]
Дни по-късно, около единайсет следобед, чуваме младежа да вика отново. Всъщност тези молби могат да продължат със седмици.
[Wheezy calls of juvenile Great Horned Owl and response of female parent]
Чуваме отговора на женската, но изглежда и двамата родители подчертават, че е време младши да се храни сам. От месеци носят полевки и зайци. Мълчанието и изненадата са ключът към техния успех като ловци, така че е трудно да си представим, че младото е подобрило шансовете си, като е толкова шумно! [Screech of juvenile, T202 1:11]
Можем да познаем какво предават родителите, но не би ли било забавно да знаем със сигурност!
[Calls of male and female Great Horned Owls]
За BirdNote аз съм Мери Маккан.

###
Всички викове на Голям бухал, записани от C. Peterson на French Road.
Продуцент: Джон Кеслър
Изпълнителен продуцент: Крис Питърсън
© 2014 Tune In to Nature.org ноември 2018/2020/2022 Разказвач: Мери Маккан

ID# GHOW-10-2011-11-15

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *